bild med logotype för sven lenninger förlag

Menu:

 

Peter Härtling: Stora, lilla syster

Huvudpersonerna i denna roman är de två systrarna Ruth och Lea, födda i Brünn (Brno) i Tjeckien 1907 resp 1908. Där levde de fram till efter andra världskriget men tvingades då fly från sitt land på grund av sin tyska nationalitet. Då hamnade de i en liten småstad i Schwaben i västra Tyskland, där de levde ”ensamma tillsammans” under resten av sitt liv.

När vi träffar dem i bokens första kapitel är de gamla, har lämnat arbetslivet, lever inneslutna i sin våning och i sina minnen, bråkar som de alltid gjort som syskon men är dödligt rädda för att den andra skall gå bort.

bild på boken Nibelungens ring av Richard Wagner

I sina samtal dyker minnen upp från det andra livet, det som de levde som barn och unga i Brünn. I varje kapitels andra del förflyttas vi tillbaka dit och till sådana situationer, som spökar i deras minnen. Vi får så uppleva situationer från skilda epoker i deras liv: Tidig barndom, första världskriget, mellankrigstiden och den efter hand påsmygande nazismen, tyskarnas inmarsch, andra världskriget, Röda Arméns intåg och slutligen fördrivningen ur Tjeckien. Dessa båda utvecklingslinjer, den från våningen i Tyskland och den från livet i Brünn konvergerar mot slutet, vilket också blir systrarnas slut.

Romanen ger dels ett fullödigt dubbelporträtt av de båda äldre damerna (som har sin motsvarighet i författarens egen familj), dels ett porträtt av det centrala skeendet i Europa under nittonhundratalet. Den ger också inblick i europeiska flyktingars problem. Stilen är enkel och okonstlad, berättandet lågmält realistiskt och avsnitten från Brünn är rika på historiska och kulturella detaljer.

Peter Härtling är född 1933 i Chemnitz, Tyskland. Drabbad av krigshändelserna blev hans barndom och uppväxt turbulenta och 1946 kom han som flykting till den lilla staden Nürtingen i Västtyskland. Beställ boken nu!

9 februari, 2007:

HD om romanen Stora, lilla syster.

Det är en roman som genom sin subtila och konstfärdiga förmåga att i det lilla livet gestalta den större historien når högt över det mesta som ges ut…

Crister Enander
Helsingborgs Dagblad 26 januari 2007

Läs hela recensionen på HDs webbplats.

 

11 januari, 2007:

Peter Härtling (född 1933) är författare till uppmärksammade, mycket lästa vuxen- och barnböcker. Den nu aktuella romanen utkom 1998 i Tyskland. Utifrån två nästan jämnåriga tyska systrars levnadsöden fångar Härtling in ett historiskt förlopp och sociala förhållanden i Centraleuropa. Ruth, född 1906, och Lea, född 1907, växer upp i Brünn (nuvarande Brno) i Mähren. Denna miljö präglas av sociala, etniska och ideologiska konflikter. Det habsburgska Brünn blir tjeckiskt, sedan ockuperat av Nazityskland, sedan kommunistiskt. Romankompositionen är originell. De 19 kapitlen består alla av två delar. I den ena skildras de båda gamla, gnatiga systrarna, som lever tillsammans sedan 1940-talets slut i en västtysk stad. Tiden är då 1980- och 90-tal. I den andra delen levandegörs det historiska förloppet, flickornas barndom, uppväxttid, flykt till Västtyskland. I slutkapitlet når deras symbios sittslut genom sjukdom och död. Härtlings prosa är osentimentalt verkningsfull. Systrarnas utveckling i den givna miljön är konkret och osminkat skildrad. En både lättillgänglig och mångbottnad roman.

Karin Engvén BTJ (Bibliotekstjänst)