Menu:

 

Om Sven Lenninger förlag

Sven Lernninger Förlag startade 2005 för att ge ut böcker som översatts från tyska till svenska av Sven Lenninger, Lund. Utgivningen startade med texten till Richard Wagners operacykel Nibelungens Ring och har sedan följts av utgivning av samtliga Wagners (spelade) operalibretton. Utmärkande för dessa utgåvor är att den tyska ursprungstexten står invid den svenska översättningen. Dessutom har två romaner av den tyska författaren Peter Härtling översatts och utgivits. 2011 publiceras Shakespeares drama Hamlet med engelsk text parallell med ny svensk översättning.

Förlaget tar inte emot eller ansvarar för icke beställt material.

Sven Lenninger Förlag
Gyllenkroks Allé 21
222 24 Lund
Telefon 046-12 10 43