bild med logotype för sven lenninger förlag

Menu:

 

Richard Wagner:
Lohengrin, Tannhäuser och Den Flygande Holländaren

bild på boken Lohengrin  av Richard WagnerDessa tre operor hör till Wagners tidigare produktion och tillkom alla på 1840-talet. Berättelserna är helt fristående från varandra men visar ändå en del gemensamma stildrag. Holländaren är den äldsta av de tre, sedan kom Tannhäuser och sist Lohengrin. Här presenteras de i omvänd kronologisk ordning. Vid översättningen har som vanligt största vikt lagts vid trohet mot originalets formuleringar medan rytm och rim prioriterats lägre.

Beställ boken nu!