bild med logotype för sven lenninger förlag

Menu:

 

Richard Wagner: Parsifal

Parsifal är Wagners sista opera, uruppförd 1882. Det är ett komplext verk med många tolkningsmöjligheter. bild på boken Nibelungens ring av Richard Wagner

Den yttre handlingen är följande: Parsifal, "den rene dåren" tar sig oskuldsfullt fram på egen hand i världen. Av en händelse blir han indragen i ett mysteriespel kring den sårade gralriddaren Amfortas.

Parsifal förstår ingenting av vad han ser men tar bestående känslomässigt intryck. Detta kommer senare till utlopp när han utsätts för en skön kvinnas förförelsekonster. Han inser då plötsligt frestelsens farlighet och identifierar sig med den lidande Amfortas.

I sista akten återvänder han till riddarborgen och åstadkommer där ett under.

I denna bok står Wagners ursprungliga tyska text jämte en nyöversatt svensk text. Detta möjliggör att dels lättare kunna följa med vad som sjunges på scenen, som ju numera alltid är den tyska texten, dels att på egenhand bilda sig en uppfattning om händelseförloppet och vad texten går ut på.

Beställ boken nu!

7 juni, 2007:

Sven Lenninger följer upp sin tidigare mycket lyckade översättning av hela Nibelungens ring med denna lika högklassiga librettoversion av Wagners sista opera Parsifal (1882). Parallellt med den tyska originaltexten presenteras träffsäkert den svenska texten, kanske mer ordagrann än i Nibelungens ring, men ändå med nödvändiga friheter tagna vid val av ord, fraser och rytm när texten så kräver. Wagners berättelse om den ovetande dåren Parsifal, som irrar kring i gralriddarnas värld utan att veta vem han är eller vad han gör, förrän den mångtydiga förförerskan Kundry bibringar honom insikter och förmåga att känna medlidande, är inte den lättaste eller entydigaste att förstå. Tolkningarna har varit många genom åren och ingen annan Wagneropera har utsatts för så skiftande omdömen som denna. När Parsifal mot slutet förvandlas till en kristen försoningsgestalt som lindrar förtappade gralriddares plågor, har man ofta käbblat om budskapet. Lenninger gör på förnämlig svenska det innehållsligt svåra lätt att läsa och detta är en utmärkt prestation i sig.

Lennart Annfält BTJ (Bibliotekstjänst)