bild med logotype för sven lenninger förlag

Menu:

 

Richard Wagner: Nibelungens Ring

EN VERKLIG LÄSUPPLEVELSE !
Richard Wagners drama Nibelungens Ring i ny, lättillgänglig översättning. Boken omfattar den fullständiga texten till de fyra ingående operorna Rhenguldet, Valkyrian, Siegfried och Ragnarök.

Jämsides med den tyska texten löper den svenska översättningen. Detta tillåter läsaren att själv ta del av Wagners diktarkonst samtidigt som förståelsen underlättas av den svenska texten. Ladda hem ett utdrag ur boken (Pdf dokument 108kb).

bild på boken Nibelungens ring av Richard Wagner


Nibelungens Ring är ett drama om hjälten Siegfried, om guldets förbannelse och om kärleken som det enda saliggörande.

Wagner berättar här med ett kraftfullt språk om väsentliga ting. Sålunda får vi bevittna hur det gudomliga styret av världen upphör och hur människan själv övertar herraväldet.

Inom den till synes högtidliga ramen talar ändå personerna, vare sig de är gudar, underjordsväsen eller människor, mest om det som ligger dem närmast, ofta tvetydigt och motsägelsefullt.

 


Här finns hjärtknipande kärleksscener, skojfriska pojkäventyr och gudomliga djupsinnigheter, som övergår vårt förstånd. Wagners text är underhållande och fyndig, bitvis rolig men ger också uttryck åt stora tankar.

Denna utgåva av Nibelungens Ring är tänkt att läsas som roande bok men också som stöd, när man lyssnar på musiken. Beställ boken nu!

15 december, 2005:

Äntligen - vill jag utropa - finns nu texten till Wagners fyra Ringenoperor (Rhenguldet, Valkyrian, Siegfried, och Ragnarök) på nytt samlad i en och samma volym. Den ursprungliga tyska librettotexten redovisas parallellt med en ny svensk, mer fritt hållen översättning. Denna fungerar inte i alla delar som librettotext , då den vid behov tar sig språkliga och rytmiska friheter jämfört med originalet. Den är tänkt att istället läsas som en vanlig berättelse om kampen mellan kärlek och materialism, gudar och människor i Wagners fornnordiska mytologiska tolkning. Som sådan är den alldeles utmärkt och torde fungera förnämligt som startpunkt inför själva operaupplevelsen. De många och oftast komplicerade hjältarna framstår i all tydlighet med sian tankar, känslor, viljor och gärningar i en språkligt mycket lättillgänglig översättning, lätt att läsa i ett svep från pärm till pärm. En kort introduktion inleder boken , som inte berätar särskilt mycket om själva musiken eller på djupet försöker förklara de olika gestalterna eller själva dramat - men detta är icke heller syftet.

Lennart Annfält BTJ (Bibliotekstjänst)


4 oktober, 2005:

Det ligger en beundransvärd hängivenhet och en kulturgärning bakom denna exklusiva publicering
Carlhåkan Larsén om Nibelungens Ring i Sydsvenska Dagbladet den 3 oktober 2005.