bild med logotype för sven lenninger förlag

Menu:

 

Välkommen till Sven Lenninger Förlag

Bokomslag Parsifal av Wagner

William Shakespeare: Hamlet
Engelsk och svensk text
Hamlet är ett ödesdrama. Det som sker, det sker:

”Sker det nu, sker det icke sen, om icke sen, blir det nu, blir det icke nu blir det likväl sen”.

Dramat rubriceras som tragedi och visst är det tråkigt att nästan alla huvudpersonerna dör mot slutet. Det är emellertid inte en sorglig text att läsa, tvärtom, den är rolig och underhållande. Vad handlar då Hamlet om? Många trycker på att det är ett drama om hämnd. Men hämnden är bara en vehikel, det ämne som handlingen glider fram på. Det centrala är personernas kamp med sig själva om vad som är rätt och fel och detta gäller i synnerhet Hamlet själv. Det problemet kan han emellertid inte lösa eftersom det ändå är ödet som avgör.

Ladda ner Hamlet's klassiska monolog: "Att vara eller inte vara – det är frågan"
(Höger klicka på länken och välj "spara som..." för att ladda ned pdf dokumentet)


I sin recension på uppdrag av Bibliotekstjänst uppmärksammar Erik Rynell att denna översättning av Shakespeares Hamlet följer de så kallade Q2 och F1 originalen, vidare skriver Rynell i BTJ Häftespos 12104463

Genom att Lenninger avstår från att överföra Shakespeares versmått, blankversen, till sin översättning kan han också lägga sig närmare originalet än vad som brukar vara fallet i andra tolkningar. Visserligen innebär det att ett bärande element i Shakespeares retorik tas bort och att översättningen därigenom blir mindre användbar som scentext. Denna användning är dock inte det uttalade målet, utan snarare att jämna vägen för läsaren till Shakespeares eget original. Då detta för varje ny generation ställer allt högre krav på läsarens språkkunskaper fyller Sven Lenningers översättning i högsta grad en angelägen funktion.
Läs mer om boken här.

Beställ boken!
Bokomslag Parsifal av Wagner

Richard Wagner: Nibelungens Ring
Tysk och svensk text
Med den fullständiga texten till de fyra ingående operorna Rhenguldet, Valkyrian, Siegfried och Ragnarök.

Läs mer om boken här.

Ladda hem ett utdrag ur boken (Pdf dokument 108kb).

Beställ boken!

Bokomslag Parsifal av Wagner

Richard Wagner: Parsifal
Tysk och svensk text
Parsifal är Wagners sista opera, uruppförd i Bayreuth 1882.

Läs mer om boken här.

Beställ boken!

Bokomslag Tristan och Isolde

Richard Wagner: Tristan och Isolde
Tysk och svensk text

Läs mer om boken här.

Beställ boken!

Bokomslag Parsifal av Wagner

Richard Wagner: Lohengrin, Tannhäuser och Den Flygande Holländaren
Tysk och svensk text

Läs mer om boken här.

Beställ boken!

Bokomslag Parsifal av Wagner

Richard Wagner: Mästersångarna i Nürnberg
Tysk och svensk text

Läs mer om boken här.

Beställ boken!

Bokomslag Stora, lilla syster av P Härtling

Peter Härtling: Stora, lilla syster
I denna roman får vi följa två systrar, Ruth och Lea, genom deras liv, dels i Mährens huvudstad Brünn (nuvarande Brno), dels i en icke namngiven stad i Tyskland. I deras livsöden speglar sig europeisk historia från tiden före första världskriget, mellankrigstiden, nazismens framväxt, andra världskriget och slutligen Röda Arméns intåg. Med stillsam berättarteknik levandegörs här det lilla livets konflikter inflätade i de ofta våldsamma tilldragelserna i nittonhundratalets Europa.

Läs mer om boken här.
Beställ boken!

Bokomslag Det uppvisade barnet av Härtling

Peter Härtling: Det uppvisade barnet
Fader Mozart, Leopold, hade förstått vilken ekonomisk tillgång han hade i sina två musikaliska underbarn Wolfgang och Nannerl. För att slå mynt av denna tillgång planerade han och genomförde en tre år lång resa med sin familj till olika furstehov i Europa. Utifrån efterlämnade brev och dagböcker ger  författaren i denna roman en litterär, inträngande gestaltning av hur det geniala och avvikande barnet Wolfgang upplevde denna resa...

Läs mer om boken här.
Beställ boken!

zzzz